Regulamin 2 października, 2020 – Opublikowany w: Uncategorized

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DZIAŁAJĄCEGO W DOMENIEWWW.AMBER-CAUSE.COM Regulamin obowiązuje od dnia 31 sierpnia 2020 roku.Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowegodziałającego w domenie www.amber-cause.com przez AMBRA Natalia Kwiatkowska. zsiedzibą w Gdańsku oraz określa zasady i warunki świadczenia przez AMBRA NataliaKwiatkowska. z siedzibą w Gdańsku nieodpłatnych usług drogą elektroniczną. I. Postanowienia Ogólne 1. Definicje:Administrator Danych Osobowych – AMBRA Natalia Kwiatkowska z siedzibą wGdańsku przy ul. Waryńskiego 26/27, 80-433 Gdańsk; wpisana do Centralnej Ewidencji iInformacji Działalności…

Czytaj dalej
×